Kontaktné zatepľovacie systémy (KZS)

Kontaktné zatepľovacie systémy sú priemyselne vyrábané výrobky, ktoré sa dodávajú ako súbor výrobkov a využívajú sa ako tepelná ochrana budov. Na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností sa KZS dávajú na vonkajšiu stranu starých alebo nových stien alebo stropov nad otvorenými priestranstvami. Obsahujú špeciálne spájacie prostriedky (napr. soklové lišty, rohové profily a pod.), aby sa spojili s priľahlými časťami budov (napr. otvormi, nárožiami, parapetmi atď.). KZS chránia pred poveternostnými vplyvmi a zlepšujú optický vzhľad budovy. Nezvyšujú stabilitu steny alebo stropu, na ktoré sa použili . Kontaktné zatepľovacie systémy sú na báze tepelnej izolácie z expandovaného (penového) polystyrénu EPS alebo na báze minerálnej vlny.

Postup pri kontaktnom zatepľovaní

1. Ochrana neomietaných plôch

Dôležitým faktorom je zakrytie všetkých už zrealizovaných konštrukcií, dlažieb a pod. Dôvodom je neodstrániteľnosť omietky po zaschnutí.

2. Založenie sokla

Pre založenie sa používa soklová lišta ( štartovacia lišta ) na ukladanie izolantu – polystyrénu, alebo minerálnej vlny.

3. Miešanie lepiacej malty ( stierky )

Po založení sokla zamiešame lepiacu maltu. Lepiacu maltu miešame s vodou (práškové lepiace malty)

Lepiaca maltu miešame do pastovitej formy.

4. Nanášanie lepiacej malty ( stierky )

Po zamiešaní nanášame lepiacu maltu po celom obvode izolantu a do plochy umiestnime 2 až 3 terčíky lepiacej malty. Hrúbka nanesenia má byť cca 1 cm a šírka po obvode 3 až 5 cm.

5. Lepenie izolačných dosiek

Polystyrénové, alebo minerálne dosky lepíme do väzby.

Na rohoch budovy sa previažu.

6. Ukotvenie

Izolačné dosky kotvíme rozpernými kotvami ( hmoždinkami ) so zapustením taniera 2 – 3 mm pod povrch tepelnej izolácie. Doporučené množstvo je min. 6 ks / m2. Množstvo kotiev vyplýva z projektu dodatočného zateplenia.

7. Vyhladenie stykov dosiek

Veľmi dôležitým úkonom je vyhladenie a prebrúsenie dosiek po ukotvení. Po prebrúsení je potrebné fasádu pozametať a tým ju zbaviť odlúpených častí izolantu.

8. Lepenie ochranných rohových líšt

V rohoch aplikujeme ochranné rohové lišty.

9. Nanesenie lepiacej malty a sklotextilnej mriežky

Následne nanesieme jednu vrstvu lepiacej malty a do nej vtlačíme výstužnú mriežku. Mriežku ukladáme s prekrytím v styku min. 10 cm. Lepiacu maltu vyhladíme do roviny.

10. Nanesenie a úprava povrchovej vrstvy

Po zaschnutí lepiacej malty aplikujeme podľa farebnosti povrchovej úpravy podkladný náter (penetrácia). Po jeho zaschnutí prevedieme povrchovú úpravu vo vybranej zrnitosti a štruktúre. Povrchová úprava by mala mať min. zrnitosť 1,5 mm.